Bamboe-objecten in park

Sinds kort zijn er bamboe-objecten te vinden in het park van Makeblijde, gemaakt door Anke te Rietmole:

 

 

‘Deze objecten zijn gemaakt met bijna uitsluitend materiaal (bamboe) uit het park. Ik heb geprobeerd, door zo min mogelijk in te grijpen in het materiaal, de eigenschappen (de lengte, ielheid, stijfheid en sterkte) van de bamboe te benadrukken.’

 

‘Zoals grassen, bloemen, bomen of mensen onderling overeenkomsten hebben in hun vorm, hebben deze objecten dat onderling ook. Toch is elk object uniek. Het ene neigt naar de mensen die het pad komen oplopen. Een ander is meer gesloten en op zichzelf gericht. Een object komt net kijken. Weer een ander zoekt de ruimte en het licht op…’

 

‘Er zijn ook hele andere interpretaties mogelijk bij deze vormen. Het leukst vind ik het, als mensen die hier langs lopen hun eigen associaties hebben.’

 

Anke te Rietmole

VOEDSELBOS

Voedselbos architect Xavier San Giorgi (www.FoodForestry-Development.nl) ontwerpt en beheert sinds december 2013 het voedselbos op Makeblijde. Het project bestaat uit een mozaïek van zes verschillende voedselbos zones. Iedere zone geeft inzicht in een ander type voedselbos, manier van beheer en verschillende soorten oogst.

Een voedselbos is een vorm van (stads)landbouw waarbij slim gebruik gemaakt wordt van de ecologische principes en relaties van een natuurlijk bos. Hierbij wordt, in tegenstelling tot de gangbare landbouw waarbij men doorgaans eenjarige gewassen teelt, gebruik gemaakt van meerjarige planten.

Ten denken valt aan bomen (Tamme kastanje, Walnoot, Kers), struiken (Hazelaar, Aalbes, Gele kornoelje), kruidlaag (Struisvaren, Turkse rabarber, Daslook),  wortels en knollen (Amerikaanse grondnoot, Aardkastanje) en klimmers (Akebia, Kaukasische spinazie, Kiwi).

RONDLEIDINGEN
Voor rondleidingen waarin u meer leert over Voedselbos Makeblijde kunt u contact opnemen met Xavier San Giorgi via info@foodforestry-development.nl

SPONSORS
Het voedselbos wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en Kwekerij Arborealis (www.Voedselbos.Arborealis.nl)

Architect San Giorgi promoot het voedselbos door voorlichting over; ontwerp, aanleg en advies van dit voedselbos. (Sinds december 2013, de eerste aanplant in voedselbos Makeblijde )

Park en voedselbos

11-mei-2017
“Wat een fraaie uitzichten”.  Het park oogt fris groen.
Een wandeling door het park zorgt voor een heerlijke ontspanning tijdens de vergadering.” De vogels begroeten ons aan alle kanten. Het kunstwerk midden in het park schittert in de voorjaarszon. Het lijkt of de kunstenares ook de bijpassende lichteffecten heeft ontworpen.
Makeblijde Houten