Succesvolle Reünies: Een howto-gids

Succesvolle Reünies: Een howto-gidsSuccesvolle Reünies: Een howto-gids

Het is altijd moeilijk om de juiste woorden te vinden als je iemand gedag probeert te zeggen na een lange afwezigheid. Hier zijn wat tips over hoe je je weerzien met een oude vriend of familielid goed kunt laten verlopen.

Je hebt je oude vriend of familielid al jaren niet meer gezien, en het is moeilijk om de juiste woorden te vinden voor een reünie. Hier zijn wat tips over hoe je dit vlot kunt laten verlopen!

Een lange afwezigheid kan in het begin ongemakkelijk lijken, maar met deze nuttige adviezen van deskundigen zijn we er zeker van dat ze het ons niet alleen zullen vergeven – ze zullen staan te popelen om snel weer bij te praten.

Wat is een reünie?

Reünies zijn een moment om bij te praten met oude vrienden. Het kan om allerlei soorten interacties gaan: van bijpraten op school of op het werk, familieleden voor het eerst in jaren ontmoeten en opnieuw kennismaken met een oude vriend die tien jaar geleden verhuisd is maar nog steeds in de buurt woont; het gaat allemaal om een-op-een momenten van betekenis, waarbij opnieuw contact wordt gemaakt door middel van een gesprek.

Een datum plannen

Als je op zoek bent om een nieuwe vriend te maken, probeer dan te vragen welke dag voor hen het beste is voordat je contact opneemt. Beperk je tot 2 of 3 dagen en kies dan de datum die het beste uitkomt – het kan het ene moment gezellig zijn, maar het andere moment ongemakkelijk! Het zal ook ruimte laten tussen ontmoetingen zodat het contact niet te overweldigend aanvoelt als we elkaar niet vaak meer zien; dit kan ons later weer verder in gesprek brengen als alles goed gaat zonder enige ongemakkelijkheid of ongemak tijdens onze ontmoetingen (wat hopelijk niet zal gebeuren).

Personen vinden

Nou, je bent zeker niet de enige persoon die deze gedachte heeft gehad. Het zou interessant zijn te weten wat er met al die oude vrienden van school of werk gebeurt! Een manier om dat te doen zou kunnen zijn door samen door je herinneringen te praten en te kijken of er namen naar boven komen – misschien wonen ze nog dicht genoeg bij elkaar voor een laatste reünie? Of laat ze op zijn minst zoeken op Facebook, want iedereen weet hoe populair sociale media tegenwoordig kunnen zijn.

U kunt advertenties plaatsen in de krant, op het internet of zelfs in tijdschriften. Je hoeft geen namen te noemen, maar zorg ervoor dat mensen contact met je kunnen opnemen met een adres en telefoonnummer, zodat ze weten wie hun post zal bezorgen.

Wat staat er op de planning?

Probeer geen activiteit te kiezen waarbij mensen vies kunnen worden of actieve dingen kunnen doen, zoals paintballen. Als er een kans is dat ze plezier zullen hebben, laat ze dan meedoen met wat jij wilt! Als het tijd is voor entertainment probeer dan creatief te zijn door verschillende activiteiten aan te bieden, zoals bowlen, waar iedereen in gelijke mate van kan genieten, ongeacht hun leeftijd.

Kosten

Heeft u een vrije plek voor een evenement? Het organiseren van een reünie kan net zo makkelijk en betaalbaar zijn, zo niet makkelijker dan het organiseren van je eigen feest. Als er eten bij de planning betrokken is, is het best dat iedereen dat op voorhand weet zodat niemand zich verrast voelt door onverwachte kosten aan het eind van de dag waarop deze picknick/reünie ook mag uitdraaien! Naast het feit dat deze evenementen goedkoop zijn (vooral in de zomer), bieden ze vaak ook een prachtig landschap. Een buitenomgeving is vooral mooi als je erop terugkijkt vanuit een pittoresk begin, zoals wanneer ze plaatsvinden in de buurt van een meer of bos, waar herinneringen langer zullen blijven omdat ze in plaats daarvan gevuld zijn met blijdschap.

Effectieve en Efficiente Vergaderingen Wat werkt en hoe ze te leiden

Effectieve en Efficiente Vergaderingen: Wat werkt en hoe ze te leidenEffectieve en Efficiente Vergaderingen: Wat werkt en hoe ze te leiden

De meesten van ons zijn het erover eens dat vergaderingen een noodzakelijk kwaad zijn. Ze nemen tijd in beslag en we hebben vaak het gevoel dat we er niets mee bereiken. Aan het einde van de vergadering zijn we moe en gefrustreerd en niet gemotiveerd om iets te doen met de informatie waar we net een uur over hebben gepraat. In deze blogbijdrage bespreken we enkele strategieën om effectievere vergaderingen te houden en toch efficiënt met je tijd om te gaan.

Voor veel mensen zijn vergaderingen saai en vaak de enige manier om dingen gedaan te krijgen. Maar dit hoeft niet uw ervaring te zijn! Een vergadering goed van tevoren voorbereiden geeft u meer vrijheid tijdens deze uitgebreide werksessies en helpt ook anderen bij hun taken door de procedure niet te vertragen met lastige vragen of aarzelende antwoorden. Daarom helpt het altijd om perfect voorbereid aan een toekomstige bijeenkomst te beginnen als iedereen doet wat er in eerste instantie van hem werd gehoopt: Efficiënt afgehandelde notulen zonder gedoe.

Wanneer een vergadering houden: De hamvraag is of het al dan niet nodig is voor de besluitvorming en het delen van informatie. Als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, dan kan een vergadering helpen om snel tot een consensus te komen, omdat de mensen beperkt zijn in hun werktijd en ook andere verplichtingen hebben buiten hun verantwoordelijkheden op het werk. Vergaderingen dienen ook een ander doel – soms geeft gewoon de kans om je mening te geven je meer duidelijkheid dan welke e-mail dan ook zou kunnen verschaffen!

Als dit eenmaal is vastgesteld, wordt het ook relevant om te bepalen hoe vaak teams communiceren; veel bedrijven maken gebruik van driemaandelijkse check-ups zodat werknemers weten waar iedereen mentaal staat voordat ze het volgende kwartaal weer bij elkaar komen.

De Basis

Om vergaderingen efficiënter te laten verlopen, is het belangrijk om de deelnemers alle belangrijke informatie vóór de bijeenkomst te sturen. Dit bespaart tijd tijdens de bespreking en kan verwarring onder de leden van uw team helpen voorkomen, aangezien zij niet voor verrassingen komen te staan wanneer u face-to-face bijeenkomt! Om u voor te bereiden kunt u contact opnemen met iemand die in het verleden conferenties of evenementen heeft bijgewoond waar soortgelijke bijeenkomsten werden gehouden. Zodat er geen hiaten zijn in de kennis over onderwerpen die door andere deelnemers zijn besproken. Maak ook aantekeningen nadat u het materiaal zorgvuldig hebt doorgelezen. Deze zullen dienen als geheugensteuntjes als er later iets onopgemerkt tussendoor glipt! Tenslotte zorg

dat de vergaderingen vlot verlopen en iedereen betrokken blijft met het oog op zowel professionaliteit (kort houden) EN dat alles aan bod komt.

Voorbereiding

Bepaal wie de vergadering zal bijwonen en bepaal een doel voor de vergadering. Moet er een beslissing worden genomen of is er informatie nodig?

Bepaal van tevoren wanneer, waar en hoe lang u de vergadering wilt laten plaatsvinden met specifieke instructies die de mensen kunnen volgen als ze uw documenten van tevoren hebben gelezen. Zodat ze hun werk niet hoeven te onderbreken tijdens het lezen van de tijd voordat de datum van de vergadering aanbreekt! Om aantekeningen te maken over wat meer nadruk nodig heeft, raad ik aan om belangrijke punten te markeren met behulp van vetgedrukte letters, zoals “Vanaf hier verder.” Dit zijn slechts aanknopingspunten om de aandacht te trekken, maar vertrouw er niet alleen op, want sommige mensen kunnen deze afleidend/vervelend vinden, terwijl anderen ze niet kunnen lezen.

Tijdens de vergadering

De vergadering wordt niet geleid zonder een leider. De voorzitter moet ervoor zorgen dat de vergaderingen op tijd beginnen, hun agenda volgen en niet te langdradig worden met discussies over onbelangrijke zaken – vooral omdat dit kan gebeuren als er meer dan 5 mensen aanwezig zijn! Het helpt als deze taken ook worden uitgevoerd door iemand die dicht bij elkaar zit: eek – misschien zelfs naast buren?!

De secretaresse kan ook helpen bij het bijhouden van de notulen tijdens een belangrijke vergadering, zodat deze nooit worden vergeten of over het hoofd worden gezien; herinner hen ondertussen aan bepaalde punten, zoals openingswoorden, als dat nodig is (hoewel het misschien al duidelijk lijkt).

Aan het eind van elke bijeenkomst is er altijd tijd voor gezelligheid. In dit “Wat zijn we nog meer aan het doen?”-segment krijgt iedereen de kans om zijn mededelingen te doen en ideeën met elkaar uit te wisselen tussen de discussies over typische werkonderwerpen zoals deadlines of projecten die momenteel aan de gang zijn.

Na de vergadering

U organiseert nu al een hele tijd vergaderingen en het wordt steeds moeilijker om iedereen mee te krijgen. Waarom? Misschien omdat u iets moet doen aan het gebrek aan motivatie bij uw vergaderdeelnemers! Als er niemand is die enthousiast of geïnvesteerd lijkt, dan zullen ze volgende week niet terugkomen – laat staan om de andere week, tot ons project weer eens stilvalt zonder dat er iets gebeurt – zoals gewoonlijk…

Europa’s culturele verschillen: De zakenwereld

Europa’s culturele verschillen: De zakenwereldEuropa’s culturele verschillen: De zakenwereld

De zakenwereld in Europa verschilt enorm van die hier in Amerika. En terwijl sommige van deze verschillen heel subtiel zijn, zijn andere juist heel extreem. De Europese Unie heeft een cultuur geschapen die divers is en rijk aan geschiedenis – iets wat ontdekt moet worden door elke reiziger die er doorheen reist. Deze post zal vijf culturele verschillen tussen de Amerikaanse en de Europese cultuur belichten die je je misschien nog niet gerealiseerd hebt.

Als bedrijven zich op de wereldmarkt wagen, moeten ze zich bewust zijn van de manier waarop verschillende culturen over de hele wereld zaken doen. Globalisering biedt vele kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals het respecteren van de gewoonten en waarden van andere landen; zelfs binnen Europa kunnen de normen per land verschillen, waardoor de manier van begroeten of het geven van geschenken sterk kan verschillen van de gewoonten in het thuisland (e). Dit artikel bespreekt enkele basisprincipes van internationale handel voor bedrijven die hun goederen internationaal willen verkopen en daarbij rekening willen houden met deze culturele verschillen om de klanten niet te beledigen bij elke stap tijdens het productieproces.

Hoe zit het in ons eigen land?

Wanneer mensen elkaar in een zakelijke omgeving tegenkomen, schudden ze elkaar de hand. Dit gebeurt zowel bij aankomst als bij vertrek, als teken van respect voor de betrokkenen of als teken dat men elkaar die dag heeft ontmoet. Een kleinigheid die wij allen kunnen doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt!

Nederlanders zijn direct en draaien er niet omheen. Zij zullen snel beslissingen nemen en compromissen sluiten wanneer zij onderhandelen met andere landen of individuen, zodat beide partijen voordeel hebben van de situatie.

Nederlanders zijn vrij conservatief als het gaat om zakelijke pakken. Ze dragen meestal een pak dat op maat gemaakt moet zijn en geschikt voor de werkomgeving – te opzichtig of onthullend zal je niet warm onthaald worden door je collega’s! Mannen dragen vaak geen overhemden met manchetten die tot voorbij hun handen reiken, terwijl vrouwen de voorkeur geven aan jurken – maar beide geslachten trekken ’s avonds wel hun jasje uit voordat ze hun werk achterlaten.

Het is niet gebruikelijk om geschenken aan te bieden tijdens een zakelijke bijeenkomst. Wanneer iemand echter wordt uitgenodigd in het huis van een ander en hem gastvrijheid wordt verleend met eten of drinken, zijn er enkele gebruikelijke beleefdheidsvormen die in acht moeten worden genomen, waaronder het geven van bloemen of wijn als gastvrouwgeschenk

De volgende passage lijkt misschien op een ongemakkelijk gesprek, maar wees gerust, het is met opzet zo geschreven omdat het doel niet is je alleen maar te vertellen wat er is gebeurd; in plaats daarvan willen we dat deze woorden inzicht verschaffen, zodat zelfs als iets nu niet logisch is nadat je het later nog eens hebt gelezen (of helemaal niet!), de dingen misschien op hun plaats gaan vallen.

Zo doen ze het in Frankrijk

Bij het begroeten van mensen in Frankrijk is het de gewoonte dat iedereen die aanwezig is op het evenement elkaar de hand schudt. De manier waarop dit gebeurt, hangt af van wat u aan het doen bent en wie er nog meer met u aanwezig is bij een sociale of professionele interactie. Als er slechts één andere persoon bij uw ontmoeting is, biedt hij/zij misschien eerst zijn/haar hand aan. Terwijl anderen geduldig wachten tot alle betrokken partijen klaar zijn met het uitwisselen van beleefdheden voordat ze in plaats daarvan een luchtkus geven tussen vrienden.

De Fransen staan bekend om hun stiptheid, zakelijke houding en formele manier van spreken. Spreek elkaar met respect aan of gebruik alleen “Monsieur” als je wilt dat ze denken dat je het serieus meent . De hiërarchie in Frankrijk is strikt; hooggeplaatsten hebben het laatste woord over beslissingen waarbij anderen betrokken zijn, of men die situatie nu leuk vindt of niet! Ze doen er langer over dan anderen om iets te beslissen omdat vergaderingen nooit op voorhand worden gepland (dit betekent natuurlijk niet dat ze niet komen opdagen).

Als het op zakelijke kleding aankomt, houden de Fransen er meer op na dan enig ander land in Europa. In tegenstelling tot hun Nederlandse tegenhangers die een blazer dragen tijdens vergaderingen en sociale gelegenheden (zelfs daarbuiten), kiezen de Parijzenaars voor formaliteit met een elegant pak of rokkostuum dat op maat gemaakt kan worden. Of je nu thuis iemand ontmoet of op vakantie gaat! Wanneer u ook wordt uitgenodigd? Een klein cadeautje zoals bloemen wordt altijd gewaardeerd door gastheren en -vrouwen.

En dit zijn de gebruiken in Duitsland

Duitse zakenlieden zijn meesters in de etiquette. Ook zij zullen iedereen in de zaal bij aankomst en vertrek de hand schudden, maar alleen als u zich van tevoren voorstelt! Zorg ervoor dat uw naam wordt onthouden door voor- en achternamen zonder titel te gebruiken wanneer de introductie is voltooid.

In Duitsland is het belangrijk om op tijd te komen en respectvol te zijn. Te laat komen voor een vergadering maakt dat je onbelangrijk of onattent lijkt – twee dingen die Duitsers niet willen van hun vrienden (of werknemers). De eerste vergaderingen zijn bedoeld om elkaar te leren kennen om vertrouwen op te bouwen voordat er harde beslissingen worden genomen op basis van een grondige analyse; dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat er niet over de lunch wordt gesproken, tenzij er van tevoren een soort afspraak tussen collega’s is gemaakt over hoeveel zaken er tijdens etenstijd besproken kunnen worden.

Wat de zakelijke kledij betreft, zijn de Duitsers even formeel en correct als hun Franse tegenhangers. In een meer ontspannen sfeer worden cadeaus alleen uitgewisseld tussen vrienden of familieleden en niet tussen diegenen die uit beleefdheid zijn uitgenodigd – een praktijk die al bestaat sinds ten minste de 10e eeuw na Christus!

In het algemeen bestaat er echter geen standaardgeschenk voor een bepaald land dat overal elders in Europa van toepassing zou zijn. Omdat elke cultuur Kerstmis toch anders viert, maar dit weerhoudt de mensen er niet van om het toch te proberen.

In Engeland doen ze het zo

Wanneer mensen elkaar ontmoeten in een zakelijke omgeving, worden zowel bij aankomst als bij vertrek lichtjes de handen geschud. Zij worden begroet met hun achternaam of titel wanneer het tijd is om te werken (indien niet bekend, schud dan de hardnekkige twijfel weg die zou kunnen blijven bestaan).

Veel mensen weten niet dat het Verenigd Koninkrijk een heleboel culturele regels heeft over wat je moet dragen als je naar een vergadering gaat. Mannen zijn bijvoorbeeld verplicht om een onberispelijk maatpak te dragen, net als vrouwen! Geen blazers (en zeker geen jeans) tijdens de werkuren; het wordt daar ook beschouwd als weekendkledij – tenzij ze een evenement organiseren bij de overheid, dan lijken colberts gepast voor beide geslachten, hoewel stropdassen optioneel kunnen zijn, afhankelijk van wie er aanwezig zal zijn.

Hoewel de geschenken en sociale normen in de verschillende landen verschillen, is het belangrijk de juiste termen te gebruiken wanneer u over Groot-Brittannië spreekt. Bijvoorbeeld: Verenigd Koninkrijk betekent Groot-Brittannië of Engeland; praten over het privéleven van Royals zou naar Britse maatstaven als taboe gesprek worden beschouwd (ook al weten we hoeveel prins William van zijn pad Thai houdt!).

Benieuwd hoe het er in Spanje aan toe gaat?

Wanneer mensen elkaar ontmoeten in een zakelijke omgeving, worden handen geschud met iedereen in de kamer. Bij minder formele gelegenheden omhelzen mannen elkaar of geven ze elkaar een schouderklopje, terwijl vrouwen zowel mannen als vrouwen die ze begroeten een zoen geven; dit geldt natuurlijk ook voor de wangen.

De Spanjaarden houden ervan om mensen op tijd te ontmoeten, maar ze stellen het ook op prijs om uitleg te krijgen als iemand te laat is. Het is niet ongebruikelijk dat ze u vragen naar uw vertraging en ze zullen er begrip voor hebben als het in toekomstige ontmoetingen nog eens gebeurt. Als iemand een spreker onderbreekt terwijl hij of zij aan het woord is? Vat die onderbreking niet negatief op – laat de persoon gewoon uitspreken voordat je verder gaat met wat er eerder werd gezegd.

Spaanse mannen kleden zich conservatief en elegant. Meestal betekent dit pak en stropdas voor mannen of een blouse met rok; schoenen zijn echter erg belangrijk en moeten dus altijd gepoetst zijn als je in het openbaar uitgaat om een outfit compleet te maken! Wanneer het tijd is om geschenken te geven op een evenement – of het nu privé is of niet – dan zijn bloemen en snoep voldoende, mits aangeboden door de gastvrouw(en).

En als laatste vertellen we je over Italië

In Italië schudden mensen elkaar de hand bij het begin en het einde van een zakelijke ontmoeting. Van vrouwen wordt verwacht dat zij niet zelf het initiatief nemen voor de handdruk, maar wachten op hun mannelijke tegenhanger die als eerste zijn hand zal aanbieden. In een meer ontspannen omgeving, waar bekenden of goede vrienden elkaar een kus kunnen geven, wordt er ook op elke wang gekust.

Als Italiaan moet je altijd stipt op tijd zijn voor zakelijke ontmoetingen. Geef je kaartje als je iemand nieuw ontmoet en zorg ervoor dat zij hetzelfde doen voordat de onderhandelingen kunnen beginnen! Voor meer informele gesprekken is het gebruikelijk om elkaar tijdens het gesprek in de ogen te kijken; ongeacht hoeveel vertrouwen er al is opgebouwd of dat er belangrijke beslissingen op zich laten wachten tot later (wat zal gebeuren).

Italiaanse mannen en vrouwen kunnen zeer formeel zijn wanneer ze zaken doen. Mannen dragen altijd pakken, terwijl de dames de voorkeur geven aan vrouwelijke outfits zoals jurken of rokken boven broeken; het is nooit te veel voor beide geslachten!

Een cadeau mag niet op iemands plank blijven staan nadat hij of zij er een heeft gekregen – Italianen vinden dat onbeleefd, dus als je samen antiek gaat kopen tijdens je reis, kun je misschien overwegen om in plaats daarvan iets anders mee te nemen (zoals een heerlijke wijn!). En vergeet het tonen van waardering niet – het uitwisselen van geschenken lijkt in het begin misschien wat stijfjes, maar al snel zal iedereen willen hebben wat er gegeven is, want laten we eerlijk zijn…het was niet goedkoop!!!

Tips voor het geven van een goede Powerpoint PresentatieTips voor het geven van een goede Powerpoint Presentatie

Een goede Powerpoint presentatie kan het verschil betekenen tussen een geslaagde en een mislukte zakelijke bijeenkomst. Zonder een sterke presentatie kunt u uw medewerkers net zo goed vanaf hun laptop laten voorlezen. Met de juiste tips en trucs kun je presentaties geven die boeiend en interessant zijn en tegelijkertijd belangrijke informatie op een licht verteerbare manier overbrengen. In deze blogpost behandelen we enkele van onze favoriete manieren om ervoor te zorgen dat je volgende PowerPoint niet alleen informatief is, maar ook memorabel!

Steeds meer mensen geven presentaties met PowerPoint. Met het eenvoudig te gebruiken programma kun je snel een presentatie op je computer maken die het anderen gemakkelijker maakt om te begrijpen wat er in vergaderingen gebeurt als ze niet in de buurt zijn van iemand die alle informatie vers in het geheugen heeft, zoals ik!

Sommige bedrijven gebruiken deze methode vanwege de gemaksfactor – waardoor ze tijd besparen van elke dag op verschillende tijdstippen te vergaderen; en ook om ervoor te zorgen dat er niets belangrijks wordt weggelaten of ondergewaardeerd door toeval (of ontwerp).

Gebruikmaken van Powerpoint

PowerPoint is een uitstekend presentatiemiddel omdat het u in staat stelt uw betekenis duidelijk te maken. Een goede PowerPoint accentueert de belangrijke punten en trekt de aandacht weg van onbelangrijke punten, wat het gemakkelijker maakt voor mensen die goed luisteren of kijken, maar niet allebei.

Belangrijk voor het geven van een goede Powerpointpresentatie

Het geven van een succesvolle Powerpoint presentatie heeft alles te maken met aandacht voor detail. U moet niet alleen goed opletten bij het maken en voorbereiden van uw dia’s, maar ook hoe goed voorbereid de grote gebeurtenis lijkt vanuit het perspectief van de toehoorders als ze het zien gebeuren in real time! Hieronder hebben we een aantal snelle tips op een rijtje gezet die ervoor zullen zorgen dat alles soepel verloopt tijdens deze belangrijke gelegenheid:

Begin op tijd. Vergeet niet alle materialen die nodig zijn, zoals 3 ringbanden vol met notities of hand-outs, afhankelijk van wat er van tevoren is gepland door een organisator als er meer informatie nodig is voordat je live gaat. Doe dan wat er nu gedaan moet worden, zodat er op het laatste moment niets uitvalt.

Apparatuur

Dit is een heel belangrijk punt. Apparatuur kan altijd kapot gaan of dienst weigeren op het laatste moment, dus je moet al je printouts bij de hand hebben voor het geval dat!

Zorg ervoor dat er een verlengsnoer beschikbaar is als dat nodig is -Stel de winkel op in de buurt van een stopcontact en een computer met projectorsoftware geïnstalleerd (of gebruik een draagbaar apparaat). Zorg ervoor dat niemand voorbij loopt zonder te zien wat er tijdens de opbouw gebeurt.

De inhoud van de presentatie

Je moet rekening houden met de hoeveelheid tekst die je in je presentatie gebruikt. Lange zinnen kunnen moeilijk zijn voor kijkers, en ze zijn ook niet zo vriendelijk voor hun ogen; terwijl korte stukjes gemakkelijker te lezen zijn, maar belangrijke informatie kunnen missen die door langere passages (trefwoorden) wordt overgebracht.

Een PowerPoint moet alleen trefwoorden bevatten binnen de inhoud, omdat het helpt om beter te onthouden wat er gezegd is als er minder woorden zijn.

Uiterlijk van de presentatie

Geen achtergrondkleuren, lettertypes en goed formaat. Dit is een veel betere manier om uw presentatie gemakkelijker te maken voor de ogen van degenen die ernaar moeten kijken! Gebruik geen overbelichte foto of iets anders dat alleen maar ruimte inneemt tussen de inhoud die u wilt dat ze zien, wat kan afleiden van wat het belangrijkste is: uw boodschap zelf.

Als je op zoek bent naar een manier om je presentatie wat meer pit te geven, kan animatie net datgene zijn wat je nodig hebt. Maar! Animaties kunnen even wennen zijn. Ze zijn niet altijd vriendelijk van toon en hebben de neiging om na verloop van tijd vervelend te worden als er herhaaldelijk naar wordt gekeken tijdens een presentatie op een podium of scherm voor een publiek.

En tot slot natuurlijk het presenteren zelf

Als u geen afstandsbediening hebt, kan het moeilijk zijn om PowerPoint te presenteren. Als uw laptop hier ook geen optie voor heeft, druk dan gewoon op de terugknop op het scherm in plaats van met de vingertoppen op elke pagina te tikken. Tenzij het elektronische schermen zijn waarmee u dit kunt doen zonder iets anders te bewegen!

Zorg ervoor dat u tijdens uw presentatie niet voortdurend naar het scherm kijkt. Probeer indien mogelijk te vermijden dat je een computer gebruikt terwijl je met je publiek spreekt; dit zal hen uiteindelijk afleiden en hun ervaring minder plezierig maken voor jullie beiden! Kijk in plaats daarvan af en toe even weg, zodat ze kunnen zien wat er op jouw scherm staat zonder dat het voelt als een inbreuk op hun persoonlijke ruimte.

Als je presenteert, dwaal dan niet plotseling af naar andere onderwerpen. Je raakt dan snel de draad kwijt en het kan moeilijk zijn voor jezelf om weer terug te komen in je oorspronkelijke verhaal (eeee waar was ik?). Geef een of twee vragen op bepaalde momenten tijdens de presentatie als gelegenheid voor feedback van het publiek – dit helpt ervoor te zorgen dat ze geïnteresseerd zijn in wat je tot nu toe hebt gezegd! Zorg ervoor dat alle communicatie duidelijk is door duidelijk te spreken met voldoende volume; als er enige bezorgdheid is over de articulatie, neem dan zeker hun suggestie over hoe je je het beste van tevoren kunt voorbereiden.

7 tips om te netwerken op een conferentie

7 tips om te netwerken op een conferentie7 tips om te netwerken op een conferentie

Netwerken is een belangrijk onderdeel van elke conferentie. Het is een geweldige manier om nieuwe contacten te leggen, potentiële partnerschappen te leren kennen en uw professionele reputatie op te bouwen. Maar het kan moeilijk zijn om te weten hoe je precies moet netwerken op conferenties. Hier zijn 7 tips om het meeste uit uw volgende evenement te halen.

Netwerken is in veel bedrijfstakken de sleutel tot succes. Een goed functionerend netwerk zal u helpen een concurrentievoordeel te behalen of net dat beetje meer effectiviteit als manager dan anderen, maar laat u niet misleiden door te denken dat u door uw kennis; niet alles kunt weten.

Het is nooit een probleem als je iets niet weet, zolang iemand maar bereid is om zijn kennis met je te delen. Netwerken kan een gemakkelijke manier zijn om de informatie te vinden die we nodig hebben en het netwerken aangenamer maken door te socializen.

Netwerken is de sleutel tot succes in het bedrijfsleven! De juiste contacten zullen je helpen allerlei informatie te vinden, maar eerst moeten ze je intenties vertrouwen. Om deze mensen mee te krijgen zijn hier enkele tips die ik nuttig heb gevonden bij het netwerken:

-Wees open over wie JIJ bent en waarom dat zo belangrijk is – Maak jezelf uiterst sympathiek door vriendelijk te zijn zonder te persoonlijk te worden of leugens te verspreiden; gewoon interesse tonen kan mijlenver gaan…en hé misschien zelfs iemand op andere gedachten brengen?  Hoe werkt dit eigenlijk? Simpel eigenlijk omdat een persoon die zijn verhaal vertelt aantrekkelijk wordt door relateerbaarheidsfactoren als het goed gedaan wordt (hoop ik).

Draag een speldje

In de wereld van vandaag is het niet altijd gemakkelijk om iemand te benaderen. Als je verlegen bent en niet gemakkelijk van je bureau of stoel opstaat als je met een potentiële zakenpartner praat, draag dan iets waardoor ze zullen opvallen welke knoop er van hun revers afspringt – zoals deze populaire Venetiaanse maskerspeld! Tijdens vergaderingen zijn er vaak mensen die vragen: “Waar heb je dat vandaan?” Ik antwoord eenvoudig: “Ik heb mijn masker afgedaan voor goede deals Meestal gaan ze dan weer weg en laten ze me eindelijk met rust, dus doe de volgende keer gewoon wat het beste werkt waar JIJ je prettig bij voelt. Wat betekent dat iedereen zich vrij moet voelen om te doen wat hij of zij nodig heeft, zonder schaamte op welk moment dan ook, want geluk begint van binnen.

Loop rond met een boek onder je arm

Als je naar een netwerkevenement gaat, is het altijd het beste om zakelijke boeken bij je te hebben. Zorg ervoor dat de titelpagina naar voren is gericht en verwacht regelmatig vragen als “Wat is dat voor boek?” of zelfs “Wil ik hier mijn exemplaar van?”. Een uitstekende kans om met iemand in contact te blijven nadat u hem persoonlijk hebt ontmoet.

Probeer gelijkgestemde aan te trekken

Deze tip is vergelijkbaar met de eerste, maar deze keer is hij bedoeld voor mensen die golffan zijn. Als je een speld draagt met een atleet of sportman erop, wees er dan klaar voor, want ze zullen zich in een mum van tijd aanmelden!

Scheef kledingstuk

Symmetrie is iets waar mensen zich van nature toe aangetrokken voelen, en het kan onmiddellijk opvallen in iemands kleding als die een onvolkomenheid heeft. Knoop je blouse scheef of draai je stropdas links in plaats van rechts – je merkt het meteen als iemand naar je toe loopt! De volgende keer dat dit gebeurt, verontschuldig je je gewoon en praat verder alsof er voordien toch niets gebeurd is ;).

Ga naast iemand zitten die je niet kent

Mensen zijn sociale wezens en het is natuurlijk voor mensen om nieuwe kennissen te willen maken in de groep. Dit betekent vaak dat ze naast of tussen vreemden gaan zitten op netwerkevenementen zoals vergaderingen en conferenties – doe dit niet! Probeer altijd tegenover iemand te gaan zitten die u niet kent, want een gesprek volgt meestal onmiddellijk daarna.

Glimlachen en oogcontact werken bijna altijd

Je zult niet veel mensen uitnodigen om je te ontmoeten als je ogen geen contact maken en/of ze koud overkomen. Een glimlach geeft aan dat ik open sta voor nieuwe connecties, dus we kunnen doorgaan met de introductie door naar elkaar terug te glimlachen!

Stel vragen

Dus je bent nieuw in de stad en je kent niemand? Pas tip 6 toe in combinatie met een vriendelijke vraag: Kan ik je rondleiden, wie is wie?